Vissza a hírekhez

„Őrzők Élményműhely” - élményterápiás foglalkoztató2019.04.07

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat központja a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinikája, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika. Itt gyógyul a magyarországi daganatos és leukémiás gyermekek fele, míg a másik 50% az országszerte működő további öt onkológiai kórházban kap ellátást. Az intézmény hivatalos alapítványa az Őrzők Közhasznú Alapítvány, amely közel 30 éve dolgozik a Klinikán kezelt daganatos és leukémiás gyermekek gyógyulási feltételeinek és kórházi körülményeinek javításáért, rehabilitációjának elősegítéséért.

Az Őrzők Alapítványnak és a MOL Gyermekgyógyító programnak köszönhetően az Őrzők Élményműhely tevékenysége az SE II. számú Gyermekklinika onkológiai-és hematológiai ambulanciájának, mint a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat központjának rendelési idejéhez és helyéhez kötötten működik, immár 2012 óta.

Az „Őrzők Élményműhely” élményterápiás foglalkoztatójának elsődleges célkitűzése, hogy a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Onkológiai és Hematológiai ambulanciáján, mint a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat központján kezelésre és kontrollra várakozó gyermekeket segítse a testileg és pszichésen megterhelő betegségük és a kezelésekből fakadó szorongásaik oldásában, személyes énerejük támogatásában, megküzdési módjaik kibontakoztatásában. Tapasztalattal rendelkező munkatársak pszichológiai, pedagógiai, kézműves és kreatív technikai tudásukat folyamatosan bővítve állnak a gyermekek és családjaik rendelkezésére.

A Klinikán ellátott gyermekek kemoterápiás, és/vagy egyéb onkológiai kezelésre, vérvétellel egybekötött kontrollvizsgálatra érkeznek az intézménybe.  A kis páciensek kísérőikkel, szüleikkel, akár hónapokig, évekig, hetente több alkalommal, sokszor hosszú órákon át várakoznak az ambulancia várótermében. A vizsgálatok és kezelések jelentősen megterhelik a családok pszichés, anyagi, és szociális erőforrásait. Alapítványunk – és ezen belül az Élményműhely – mindezen területeken igyekszik az érintettek segítségére lenni. Az ambulancia várótermében kialakított gyermeksarok ad otthont a kézműves foglalkozásoknak, a gyermekek számától és életkorától függően pedig társasjátékok, bábozás, mesélés is színesíti a tevékenységeket. Az élményterápiás foglalkozást vezető munkatársaink gyermekpszichológiai szaktudással, pedagógiai tapasztalattal, technikai felkészültséggel rendelkeznek. Így biztosítják a foglalkozások sokrétűségét.

Munkánkkal a gyermekek által átélt, krónikus betegséggel járó bio-pszicho-szociális változások enyhítésében, a gyermek szűkebb és tágabb környezetére gyakorolt negatív hatások csökkentésében igyekszünk a lehetőségeink szerinti legnagyobb segítséget nyújtani. Mindebbe beletartozik a betegséggel és a kórházi tartózkodással kapcsolatos negatív érzelmek csökkentése, azok lélektani „átkeretezése”, a szorongás oldása, a gyermekek énhatékonyságának, autonómiaigényének- és törekvésének segítése.

Milyen módon valósul meg mindez az Őrzők Élményműhelyében?

  • Szorongás oldása: Foglalkozásaink elsődleges céljai között a gyermekek szorongásának oldása áll. Ez a szorongás egyrészt az idegen, ismeretlen közeg miatt alakul ki, amelybe egy elhúzódó, krónikus beteg gyermek és családja hirtelen kerül bele, amely életesemény megrázó és traumatizáló hatású. Sok esetben már magához az épülethez, a helységekhez és a vizsgálatokat, beavatkozásokat végző személyekhez is félelmet keltő élmények társulnak, még akkor is, ha a gyermekgyógyításban minden lehető módon igyekeznek az ott dolgozók a lehető legkevesebbet ártani, és hozzáállásukkal megnyugtató, pozitív légkört kialakítani. Az Élményműhely ehhez járul hozzá, játékos, kreatív foglalkozásaival, amelyek oldott atmoszférát biztosítanak az ide érkező, az ambulancián várakozó gyermekek számára. Ez a közeg inkább hasonlít egy játszóházhoz, mint kórházi váróteremhez.
  • Az énhatékonyság érzés növelése: A gyógyulás pszichológiai oldalról való támogatásában jelentős szerepet játszik, hogy a gyermekek autonómia igénye kielégüljön,  énhatékonyságukat a betegség ellenére is meg tudják élni, így annak következményei felett gyakorolt kontroll érzetük is növekedni fog, ezzel együtt pedig a szorongásuk csökken. Az egészségpszichológia által oly sokszor hangsúlyozott, úgynevezett „self-management” eszköztárának támogatására, erősítésére is lehetőség van élményterápiás műhelyünkben. Ilyen eszköz például, ha a gyermekek önmaguk is meg tudják fogalmazni a nehéz élethelyzetből adódó panaszaikat, amely sokszor könnyebben megy, ha nem szóban, hanem, más, non-verbális kifejezési utakon történhet meg. Ugyanakkor a gyermekek sokszor könnyebben nyílnak meg megértő, támogató, de számukra érzelmileg nem függőségben lévő helyzetben illetve közegben. Mindez a közlés, „panaszkodás” a nálunk készült rajzokban, alkotásokban, játékfolyamatokban meg tud jelenni, a lelki terhekből egy keveset le tudnak tenni a nálunk játszó, alkotó gyermekek. Az énhatékonyság növekedése a nálunk megélt sikerélményeken keresztül tud megjelenni a gyermekek életében. A munkatársainkkal, vagy önállóan készített alkotásokat nagy becsben tartják a gyermekek, büszkén mutatják meg szüleiknek, kortársaiknak, és azokat adják ajándékba sokszor a vizsgálatot vezető orvosoknak. Mindezzel is növelve autonómia érzésüket.
  • Pszichoszociális rehabilitáció: Munkánk új aspektusa a szülőkkel való közös játék értékessége, amelyre az utóbbi időben sok lehetőségünk nyílt. Mivel a váróterem több, egymástól elkülönített ülőhelyet biztosított, ehhez alkalmazkodva 2-3 személyes játékok is kerültek az Élményműhely polcaira, és igyekeztünk a szülőket is bevonni az aktív időtöltésbe.  A gyermekek, miközben színeznek, játszanak, mesét hallgatnak, gyakran egymással is kapcsolatot teremtenek, amely kapcsolatokban megélhetik a sorsközösség élményét, mesélnek egymásnak a betegségükről, a gyógyulás viszontagságairól, de lehetőség nyílik arra is, hogy életük más területei is hangsúlyt kapjanak, így észrevétlenül is feldolgozás alá kerülnek a kórházhoz kapcsolódó élmények. Több egészségpszichológiai kutatás szerint kiemelt jelentősége van a gyógyulásban pozitív élményeik megélésének. A gyermek betegséghez történő alkalmazkodása és megküzdése szoros kapcsolatban van a szülői alkalmazkodással és megküzdéssel. Foglalkoztatónkban többször egész családok játszanak együtt, így lehetőségük van a feladatokkal és gondokkal teli időszakban önfeledt együtt töltött időre. Sokszor kapjuk azt a visszajelzést szülőktől, hogy ilyenkor, ha rövid időre is, de megfeledkeznek a betegségről, megélhetik a gyermekkel töltött időt teljes szépségében.
  • Segítség a megküzdésben, az élmények feldolgozásában: A gyermekek megküzdési módjai még nem kialakultak, nem olyan sokrétűek, mint a felnőtteké. Egy olyan traumatizácóval és stresszel járó élethelyzetben, mint egy krónikus betegségek, nagy szükségük van a szülők és a környezet kiemelt, és intenzív támogatására.  Az Őrzők Élményműhelyben fontosnak tartjuk, hogy a gyermek fantáziájából táplálkozó megküzdési módok megjelenését támogassuk. Minden gyermek más módon jeleníti meg mindezt, például sárkányokkal való küzdelem ábrázolásával, vagy lovagként a szörnyek legyőzésével játék közben. Tudjuk, hogy ezeket a játék elemeket minden egészséges gyermek is használja, de ha nálunk jelenik meg, mi különösen igyekszünk teret adni a megküzdést ilyen módon is segítő énerő növekedésének. A közös kreatív időtöltés, játék során a gyerekek megtapasztalják az összetartozás, az együttgondolkodás és az önkifejezés élményét, ezáltal erősödik önbizalmuk, és fejlődik az önértékelésük. Az alkotás folyamatát kísérő megerősítő dicséretek növelik a beteg gyermekek önmagukba vetett hitét, amely a gyógyulásban is segítheti őket, továbbá elősegítik a lelki rehabilitációt, amely nélkül a gyerekek a későbbiekben önértékelési és beilleszkedési zavarokkal küzdhetnének.

Az Őrzők Alapítvány tapasztalatai szerint az irányított művészeti tevékenység, mint élménypedagógiai eszköz, az énképre gyakorolt jótékony hatása mellett segíti a társas kapcsolati készségek fejlesztését is, hiszen a klinika hemato-onkológiai rendelésének adott napi beosztásától függően, 10-40 fő is megfordul az Élményműhelyben naponta. A társas kapcsolódás a hétköznapi életből, a társai köréből kiszakított gyermek számára fontos kapaszkodót jelent. A várótermi foglalkozások megnyugtató támaszt jelentenek a gondterhelt szülők számára egyaránt, a gyakran több órás várakozási idő tartalmas, sikerélményt adó eltöltésében.

Hiánypótló kezdeményezés tehát az „Őrzők Élményműhely” amely nélkül ma már sem mi, de ami fontosabb, sem a szülők, sem a gyermekek nem tudnák elképzelni az ambulancia mindennapjait.

Az élményterápiás foglalkozások sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a szülők visszajelzései, amelyek alapján elmondható, hogy a gyermekek örömmel érkeznek a kórház ambulanciájára, várva az újabb kézműves foglakozást, a játékokat, és a 2012-es indulás óta a szorongó, szomorú kisbetegek helyett önfeledt, alkotókedvű gyerekek játszanak az ambulancia várótermében.

„Mi még egyetlen más gyerekkórházban sem láttunk ilyen jellegű játék meg foglalkozó sarkot, pedig egy jó néhányban már jártunk, országszerte, de csak azt tudom mondani, hogy ilyen minden gyerekkórházba kellene. Mi nagyon örülünk, hogy itt vagytok és nagy segítség, az egész család szeret itt játszani. Ha már itt kell, hogy legyünk, legalább kellemesebben töltjük az időt.”(leukémiás kisfiú édesanyja)

Mindehhez nélkülözhetetlen segítséget nyújt a MOL Gyermekgyógyító programja. Köszönjük támogatásukat!